برداشتهایی از سخنان خانم جلودارزاده

با سلام

از پارگراف اولیه سخنان خانم جلودارزاده می توانم این طور برداشت کنم که آن چه بعنوان راه امام حسین (ع) تا به حال از زبان علما و وعاظ و خطبا و مادحین شنیده ام اشتباه بوده است و امام حسین قیام کردند تا مردان ریش خود را بتراشند و زنان نیز دست از حجاب خود بردارند.

اما خانم جلودارزاده در پارگراف دوم درباره این مطلب که با زور نمی توان کشور را اداره کرد ، این حرف درستی است که همه به آن معتقدند ، خانم جلودارزاده بهتر است به این سوال پاسخ دهید که زور را می توان دو جور تفسیر کرد یک معنای آن فشاری است که به اشخاص وارد می شود بر اثر کاری که برخلاف میل آنهاست چه این کار درست باشد چه درست نباشد مانند کاری که طلحه و زبیر در برابر حضرت امیر(ع) می کنند ، چرا که سالیان سال بوده است که از آخور بیت المال نشخوار می کردند و حالا به آنها زور می آمد که علی می خواهد  جلوی ریخت و پاشهای آنان را بگیرد. و لابد باید در برابر کسانی که این چنین بودند با سیاست نرمش کنار می آمد با برداشت شما.

و مطلب دوم در این باب اینکه زور به چه کسانی می آید ؟ آیا به توده مردم می آید ؟ یا به کسانی که خود را تافته جدا بافته از ملت می پنداشتند و برای دیدن این اشخاص که خود مساله ساز انقلاب شده بودند و یکی سر از سفارت فلان و آن یکی از شهرام جون پول می گرفت و دیگری سر از جاسوسی در می آورد و مجلسیها و کسانی که خود را نماینده مردم می دانستند به نفع امریکا کار می کردند؟ حالا این فشار به اشخاصی وارد شده است که همچون قوم یهود خود را ارباب و مردم را رمه قلمداد می کردند و ورود  دیگران را به سیستم بالاتر کاست! غیرممکن می دانستند و مردم و جامعه فقط برای آنان ابزار تبلیغاتی بودند.

اما دومین برداشت از زور این است که در جامعه پلیسی زندگی می کنیم که حکومت نظامی است و مردم حق نفس کشیدن نیز ندارند. اما شما که این همه از زور انتقاد می کنید و این را به امام حسین نسبت می دهید ، آیا در جامعه ای که بخاطر کوتاهی شما و دوستانتان به فقر و فساد و تبعیض مبتلا گشته ، و رهبر معظم انقلاب از آن تعبیر به شبیخون فرهنگی و یا تهاجم فرهنگی کردند ،اگر کسی راهی بغیر از راه شما برگزیند پس یزید است و شما از عمل آن تعبیر به زور می کنید و حتما کاری که شما کردید عین صلاح است و آن چنان می تازید که خودتان خیلی علیه السلامید و الباقی ...

اما لازم بذکر است گریاندن برای امام حسین (ع) عین فضیلت است ، و اگر شما خوب کتب معتبر را مطالعه کرده باشید مانند کتب زیر : لولو و مرجان مرحوم محدث نوری ، حماسه حسینی شهید مطهری ، کبریت احمر مرحوم موسوی بیرجندی و دیگر کتب ، و در انقلاب اسلامی نیز به سیره بزرگان بنگرید ، همان زمان که خیلی ها با گریه کردن مخالفت می کنند ابرمردی که در مقابل امریکا آن چنان می ایستد که قدرتمندترین کشورها هراس داشتند ولی زمانی که مرحوم کوثری روضه می خواند و از مصایب اهل بیت می گوید آن چنان شانه هایش می لرزد که انسان ا باور نمی کند که این همان شخص است که در مقابل دشمنان صحبت می کند و همین مرد است که رمز ماندگاری انقلاب را گریه بر مصایب امام حسین (ع) می داند و در جایی این چنین می گوید که این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگهداشته است و یا محرم و صفر را زنده نگهدارید که ما هرچه داریم از این محرم وصفر است .

و بر این مطلب همه صحه می گذارند و کسی نمی تواند منکراین قضیه شود.

اما از آثار مطهری نیز چنین می توان فهمید که باید یزید زمان را شناخت و آیا شما در دوره کاری خودتان در این جهت حرکت کردید و چه اندازه توانستید این کار را انجام دهید و البته حرکتی  نکردید که اکنون این گونه آشفته اید.

اما اینکه برخی از مادحین در قبل خواندن خود مبلغ تعیین می کنند ، چیز نویی نیست ، در گذشته نیز وجود داشته است اما اینکه یک دفعه چطور می شود که خانم جلودارزاده به این جامعه هتاکی می کند ناشی از این مطلب است که جامعه هیاتی و مسجدی و بسیجی در گذشته به حساب نمی آمد و حضرات به ترویج دوچرخه سواری و لودگی و هرزگی می پرداختند ، و حالا که می بینند ای بابا این پتانسیل خیلی بزرگی بوده که می تواند مردم را به حرکت درآورد و حالا قافیه را باخته اندو همه چیز را به باد انتقاد و هتاکی گرفته اند.

اما در مورد تنویر افکار عمومی شما ابتدا بیائید چند مطلب را روشن کنید این 600 تخلفی که در زمان نخست وزیری میرحسین رخ داده است چه بوده است و افکار عمومی را روشن سازید تا بعد به الباقی ماجرا برسیم.

در مورد سکوت 16 ساله در دو دولت سازندگی و اصلاحات ، و همراهی میرحسین موسوی با اینان بعنوان مشاور، توضیحات متقن و منطقی ارائه دهید که چرا در زمانی که قاطبه ملت زیر باز سیاست تعدیل و تورم 49 درصدی خرد می شدند ، مسئولین مملکت و نمایندگان مجلس ، چقدر زندگیشان در سطح کمترین مردم بوده است ؟ آیا شما تابحال شده است که به پایین ترین منطقه همین تهران سرزده باشید و پای دردل آنان نشسته باشید؟ آقای میرحسین موسوی تابحال شده است که (البته بغیر از مصرف انتخاباتی) در مساجد حضور داشته باشد؟ در نمازجمعه در این 25 سال گذشته چرا حضور نداشته است ؟ مگر همین سیره پیامبر اعظم محمد مصطفی (ص) و امیرالمومنین نبوده است که با فرودستان می نشستند و لابد این روحیه تجمل گرایی و خودبزرگ بینی که مدام رهبر عزیزمان هشدار می دهند ، شما جماعت شیفته مقام گوشهایتان را گرفتید و نشنیدید و شاید شنیدید اما بروی خودتان نیاوردید در کره دیگری است؟

آقای میرحسین موسوی بیاید بگوید که اگر مداحی بد است پس چرا اجازه دادید که در زمان مدیریتتان آهنگران بخواند و جوانان به جبهه ها سرازیر شوند و جنگ را نیز با همین نواهای عاشورایی و حسین حسین گویان بدون اینکه وجبی از خاکمان را از دست بدهیم توانستیم دشمن تا بن دندان مسلح را زمین گیز کنیم.

از این طور حرف زدن امثال خانم جلودارزاده می توانم این طور برداشت کنم که این جور حمله کردن ناشی از ضعف هیاتها نیست بلکه نشان از پویندگی و بالندگی آن است و اما خانم جلودارزاده هرکاری عیب خود را دارد و شما نمی توانید مطلق همه چیز را بدجلوه دهید ، چرا که دیکته نانوشته بی غلط است و جامعه روشنفکری نیز از این قاعده مستثنی نیست .

اما در باب جو سازی نیز دوستان شما استاد جوسازی و شانتاژ تبلیغاتی هستند که اگر نیک بنگرید خواهید دید و دوستان شما بودند که در گذشته جوسازی کرده و حادثه18 تیر 78 را به بار آوردند و جامعه را به آشوب کشیده و کار را به جائی رساندند که به رهبری هم توهین شد و در هر کشوری بود جور دیگری رفتار می شد که بازهم این روحیه لطیف نظام و رهبری آن است که همچنان هستند.ویا درباره تحصن نمایندگان مجلس ششم بازهم شانتاژ تبلیغاتی دوستان شماست که در روزنامه ها و سایتها بیداد می کند.

اما مطلب آخر اینکه ترس و خفقان در دوران حکومت دوستان شما (سازندگی و اصلاحات) چگونه بود ؟ رئیس جمهور که هیچ انسان جرات نمی کرد به سمت یک مدیرکل برود و این روحیه باعث شده بود بین مردم و نظام فاصله بیفتد و احمدی نژاد هرکاری هم که نکرده باشد بین توده مردم و نظام آشتی دوباره ای برقرار کرد که دیگران نتوانسته بودند این کار را انجام دهند و این طبقه که شما و دوستانتان آن را قشر آسیب پذیر می نامیدید ،به فرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران : یک موی آنها به کاخ نشینان می ارزد و شما این جماعت را فراموش کردید که مصداقهای آن بر همگان هویدا بود و این بازهم احمدی نژاد بود که در برابر مردم طبقه پایین سرخم کرد و خود را نه رئیس جمهور بلکه نوکرمردم خطاب کرد که متاسفانه خانم جلودارزاده، شما و دوستانتان به جز خود و گروهتان کسی را نمی دیدید .

و نکته پایانی و اختصاصی نسبت به خودشما بیایید و جهت تنویر افکار عمومی بفرمائید که چه خدماتی برای کارگران انجام داده اید که وضعیت شغلی کارگران بهبود یابد و اصلا چه کسی شما را بعنوان نماینده کارگران معرفی کرده است ؟ و اگر راست می گوئید بگذارید کارگران نمایندگان واقعی خود را  با رای دادن انتخاب کنند که اگر  چنین شود شاید به شما هم اعتنایی نکنند .

و در آخر از خداوند منان ظهور حجتش و سلامتی نایب حجتش و حسن عاقبت بخیری برای همه را می طلبم .

احمد آدینه خیرآبادی

برادرزاده و برادر شهیدان خیرآبادی

1388/02/26
برچسب ها : انتخاب88